Integritetspolicy

Integritetspolicy för Hundhörnan Skåne

För Hundhörnan Skåne är det viktigt att alla kunder ska känna sig säkra. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig.

Den 25 maj 2018 ersätts PUL med GDPR, vilket innebär i korthet att kunders rättigheter stärks samtidigt som myndigheter och företagares skyldigheter skärps.

Kom ihåg att du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor.

I korthet innebär det att du har rätt till att…:
– Få en kopia av de personuppgifter om dig som sparats
– Rätta eller radera dina personuppgifter
– Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Insamling av information

Hundhörnan Skåne samlar in dina personuppgifter när du köper en produkt, bokar behandling med journalföring, anmäler dig till kurs eller föreläsning, använder dig av hundrastningstjänsten eller bokar en privatlektion. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Personuppgifterna samlas in när du blir kund genom att aktivt anlita Hundhörnan Skåne då du bokar tjänster, deltar i kurser/föreläsningar eller köper en produkt.

Uppgifter som vi lagrar:

 • Ditt namn
 • Adress
 • Mejladress
 • Nödvändig information om din hund så som ras, försäkrings nr, ålder, anamnes och annan viktig information.
 • Vid vissa fall kan det även innehålla ditt personnummer.

Vi samlar inte in mer information än nödvändigt.
Dina uppgifter används enbart i det syfte de är insamlade för.
Uppgifterna delas inte med någon annan än vad som krävs för just ditt ärende. Skriftligt godkännande krävs för delning av journaluppgifter till tredje part.

Bilder, videos och ljudupptagningar. 

Bilder och videos som skapas under Hundhörnan Skånes behandlingar, kurser, föreläsningar och andra event sparas till och med 31 december 2088 för att kunna användas i marknadsföring och för utbildningsmaterial.
Bilder som används på sociala medier redigeras/beskärs för att anonymisera människor om inte annat skriftligt samtycke finns.
Önskar du att något av ovanstående mediamaterial inte lagras ber vi dig att framföra detta. Då plockas det bort omedelbart.

Användning av informationen

Informationen vi samlar in från dig används för att

 • Ni ska kunna delta i kurser och föreläsningar
 • Få ut det bästa av privatlektioner och behandlingar för din hund
 • Skicka ut kursmaterial, intyg och diplom, kvitton och fakturor,
  kunna utföra hundrastningstjänst eller föra samt skicka journaler.
 • Hålla en god kontakt
 • Hantera din bokade/beställda vara eller tjänst

Hur länge informationen lagras

 • Informationen sparas så länge du är kund hos Hundhörnan Skåne
 • Uppgifter som behövs för vår bokföring sparas enligt lag i sju år.
 • Journalanteckningar sparas under ett års tid från det senaste besöket.
  Tänk på att begära ut journal om så önskas

För att inte behandla uppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet din information.

Hur informationen behandlas

 • Lösenords skyddad teknik för lagring av uppgifter överlämnade digitalt
 • Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt, tex genom antivirusprogram och brandvägg.
 • Information som sker skriftligt på fysiskt papper, avtal och journaler lagras på säker plats med låst dörr
 • Registreras och organiseras i kundregister
 • Personuppgiftsbiträdesavtal skrivs med revisorn som har tillgång till bokföring

Hundhörnan Skåne ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Dina rättigheter

 • När dina personuppgifter behandlas av Hundhörnan Skåne har du följande rättigheter.
 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.
 • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
 • Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.